Coraz częściej spotykamy się na rynku pracy i to nie tylko w Zielonej Górze, ale także w innych miastach na terenie Polski z pojęciem lobbingu. Coraz więcej się o tym mówi, dlatego też już wiemy jak się przed nim bronić. Mobbing bowiem jest zagrożeniem dla potencjalnego pracownika, jaki to go doświadcza, albowiem ponosi on szkody społeczne, fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. To właśnie pracownik jest najbardziej poszkodowany, zaś pracodawca ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Wedle kodeksu

Kodeks Pracy w artykule 94,3 wyraźnie ujmuje że mobbing jest to zachowanie skierowane bezpośrednio przeciwko pracownikowi. Jest to zachowanie uporczywe, polegające najczęściej na długotrwałym nękaniu. Często może występować także zastraszanie, poprzez które pracownik traci poczucie we własne siły i czuje się ośmieszony. Taki proces ma charakter ciągły i trwa kilka miesięcy, a czasem i lat. Wedle kodeksu pracy właściciel firmy, jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi, a kiedy dochodzi do sytuacji, że to pracodawca jest odpowiedzialny za te działania, pracownik może żądać odszkodowania za wyrządzoną krzywdę.

Przemoc w pracy

Musimy pamiętać, że mobbing to nic innego jak przemoc, zaś przeżycia, które są z tą sytuacją związane są dla potencjalnego pracownika bardzo trudne pod względem emocjonalnym. Współcześnie ta forma przemocy najczęściej występuje w formie psychicznej. Pracownik narażony jest na bezpodstawną krytykę, wyśmiewanie, a także zniesławienie. To wszystko związane jest z utrudnieniem mu wykonywania pracy, a tym samym często prowadzi do przymusowego zwolnienia.

Jednakże w miejscach pracy często spotykamy się także z formą przemocy fizycznej. Do niej możemy zaliczyć popychanie, szarpanie, czy też kradzież naszych osobistych rzeczy. Warto wspomnieć, że z dużym problemem spotyka się także w Zielonej Górze wiele kobiet, ponieważ mobbing może mieć także charakter seksualny.

Reakcja na mobbing

Z całą pewnością niezwykle istotnym elementem jest właściwa reakcja na mobbing w miejscu pracy. Musimy tą sprawę ujawnić i nagłośnić, nie możemy ukryć ją w cieniu i samotnie cierpieć. Warto rozwiązać problem rozmawiając z pracownikami, czy też z przełożonym. Warto także skorzystać z uprawnień, jakie daje Państwowa Inspekcja Pracy, czy nawet psycholog. Konsekwencje mobingu ponosi, bowiem cała organizacja, która ma negatywny wizerunek na rynku.

Pamiętaj, że zawsze masz możliwość zmiany pracy i otoczenia! Wystarczy skorzystać z wielu wyszukiwarek ofert pracy całkowicie za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *