Czasami restrukturyzacja nie przywraca rentowności firmy. Jeśli tak się stanie, może to
doprowadzić do bankructwa firmy. Co warto wiedzieć?

Kiedy prowadzi się restrukturyzację?

Przy podejmowaniu decyzji o restrukturyzacji firmy można wziąć pod uwagę kilka
czynników. Na przykład sytuacja finansowa firmy, jak bardzo się rozwinęła w ciągu
ostatnich kilku lat i jaka jest rentowność. Decyzję podejmuje rada dyrektorów, w skład
której wchodzi prezes i niezależny ekspert finansowy.
Restrukturyzacje firm są jednym z najbardziej skomplikowanych procesów, w które
prawdopodobnie będziesz się angażować. Bardzo ważne jest, aby dobrze zrozumieć, w
co się pakujesz, i po drodze szukać wskazówek prawnych.
Firmy mogą znajdować się w sytuacji, w której mają problemy finansowe, w takim
przypadku firma może być zmuszona do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Ma to miejsce, gdy przepływ środków pieniężnych firmy kurczy się i nie ma
wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie długów lub spłatę zobowiązań.
W ramach restrukturyzacji firma i jej wierzyciele starają się wypracować nowy sposób
na kontynuowanie działalności.

Nieudana restrukturyzacja, co dalej?

Zdarza się, że postępowanie naprawcze nie kończy się, a firma nadal jest zadłużona.
Jeśli restrukturyzacja nie spełni Twoich oczekiwań, firma może ogłosić upadłość.
Istnieje wiele powodów, dla których firmy ogłaszają upadłość, np. gdy firma nie jest
rentowna, gdy chce uniknąć kontynuowania działalności gospodarczej lub gdy chce
pozostać na rynku, ale tylko tymczasowo

Po ogłoszeniu upadłości firmy jej aktywa zostają dodane do tzw. masy upadłościowe.
Zarząd Spółki będzie pracował nad uregulowaniem swoich zobowiązań ze sprzedaży
tych aktywów.

Każda firma może zostać postawiona w stan upadłości, ale istnieją pewne okoliczności,
które mogą pozwolić firmie na wznowienie działalności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *